fr Rufin Kyc

Redaktor Naczelny
kontakt z Redakcją


fr Anicet Gruszczyński

Administrator witryny (do czasu)
Redaktor emeryt

"Młodzież Seraficka"
administrator witryny: br. Anicet Piotr Gruszczyński ofm
copyright 2006-2007